Historie

Inovace a jistota silné značky.

Již 45 let vyrábí ACTUAL jako 100% rodinná firma inovativní okenní technologii.Dnes je závod jednou z vedoucích značek na středoevropském trhu v oblasti oken, dveří, celoskleněných systémů a stinící techniky.

Inovace a jistota...

  • ACTUAL je 100% rakouská firma ve vlastnictví bratří Herwiga, Inga a Clause Ganzbergergerů . Cíl neustálého vylepšování a dalšího vývoje inspiruje 390 spolupracovníků a přes 150 partnerů ACTUALu v Evropě.
  • Okenní a dveřní systémy vyvinuté ve vlastním vývojovém centru kladou důraz na techniku a design. ACTUAL byl už třikrát vyznamenán cenou Ministertva životního prostředí za inovaci a spolkovou zemí Horní Rakousko. Okna vyvinutá a produkovaná v Anfeldenu v Horním Rakousku jsou označená červeným a jako pečetí záruky kvality a inovace.

Důvěřujte silné značce. Pravé pouze s červeným a.                                            

  • 4 - krát vyznamenán cenou za inovaci rakouským Ministerstvem životního prostředí.
  • Vyznamenán v soutěži AUSTRIAN LEADING COMPANIES.

ACTUAL byla první rakouská firma, která sama vyvinula a vyráběla profilové systémy z plastu pro okna a dveře a je světovým průkopníkem ve výrobě ekologických, bezolovnatých okenních systémů, nezatěžujících životní prostředí.

ACTUAL je specialista na výrobu plast-hliníkových oken a počítá se jako 2 největší výrobce plastových oken v Rakousku.Úspěch s dřevo-hliníkovými okny a dveřmi vedl ACTUAL k výstavbě vlastní produkce ve Steiermarku. Díky velkým investicím mohly vzniknou na mistě kde  byla produkce oken s 90-ti letou tradicí nejmodernější výrobní prostory pro dřevo-hliníková okna v Evropě. ACTUAL je certifikovaný systémem kvality dle  norem ISO 9001.

ACTUAL byl oceněn v soutěži Austrian Leading Companies. ACTUAL vyrábí okna a dveře pouze v Rakousku. Na základě požadavků trhu byly díky obsáhlým investicím v posledních letech rozšířeny výroby v Öberöstereichu a Steiermarku. Tyto moderní výroby jsou srovnatelné s evropskými výrobními technologiemi.
Jako označení pro kvalitu a inteligentní okení techniku od ACTUALu z Ansfednu v Öberösterreichu jsou označena okna červeným a.

Založení v roce 1970

Podnikatelská skupina založená v roce 1970 Walterem Ganzbergerem sází na výzkum a vývoj: ACTUAL byl první rakouský podnik, který sám vyvinul a vyráběl profilové systémy z plastu pro okna a dveře a je světovým průkopníkem ve výrobě ekologických, bezolovnatých okenních systémů, nezatěžujících životní prostředí.


Třikrát obdržel ACTUAL cenu od Ministerstva životního prostředí a spolkové země Horní Rakousko za inovaci, za jedinečné zdokonalení plastových oken, dřevohliníkových oken a dveří v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů.
ACTUAL  je ze 100% rodinná rakouská firma.                                                

Foto: (zleva doprava)
Mag. Ingo Ganzberger, Dipl. Ing. Herwig Ganzberger und Mag. Claus Ganzberger

Customer First

Naše hodnoty, Naše vize, náš Customer First Prinzip: Vycházíme vstříc našim zákazníkům.

Naše výsledky závisí na výsledcích našich partnerů. My následně pracujeme s co největším nasazením na tom, abychom mělii mnoho spokojených zákazníků , pro zajištění nejlepších předpokladů pro dlouhodobý hospodářský výsledek našich partnerů. Na kvalitu našich výrobků a služby zákazníkům klademe co největší důraz.

Sebevědomě a cílevědomě pracujeme na tom abychom se udrželi na první pozici jak v inovaci tak v široké paletě produktů ...  

a s tím související služby dlouhodobě udržet.

Pro společnost actual je také důležitá ochrana životního prostředí a inovace v úsporách energií.

Spolupracovníky

Ambiciózní, týmově orientovaní spolupracovníci se vyznačují…        

odbornými znalostmi, pracovitostí, týmovým duchen a spolehlivostí. Identifikují se s ACTUALem s a jsou hrdí na společné úspěchy.

 

Důležité hodnoty u nás  jsou otevřenost a respekt. Podporujeme talenty a dovednosti našich zaměstnanců a snažíme se zajistit, aby byli nejlepší lidé na místech, kde poskytují maximální výkon. Každý spolupracovník je podnikatelem ACTUAL.              

ACTUAL je zdravá společnost, která se zaměřuje na ziskový růst. Orientace na zisk je  základ naší inovační síly a bezpečnosti k zákazníkům, partnerům a zaměstnancům. Snažíme se na našich trzích a produktových segmentech být , co nejdříve, nejpozději však do 10 let po vstupu na trh číslo 1, nebo alespoň číslo 2. Jsme atraktivní a fair partner pro naše zákazníky, zaměstnance a dodavatele.

Katalog dveří ACTUAL
actual_tueren.pdf (9.8 MB)